Shromáždění členů
 
Domů
Lokalita
Připravované akce
Stanovy sdružení
Shromáždění členů
Přihláška
Kontakt
Sponzoři sdružení
Odkazy
Kniha návštěv

 

V této sekci naleznete zásadní dokumenty týkající se organizace sdružení.
Dokumenty jsou uloženy v původním formátu.

 

Plán schůzí výkonného výboru sdružení

6.1.2006 - pátek / 19 hodin

10.2.2006 - pátek / 19 hodin

10.3.2006 - pátek / 19 hodin

7.4.2006 - pátek / 19 hodin

5.5.2006 – pátek / 19 hodin

2.6.2006 – pátek / 19 hodin

14.7.2006 – pátek / 19 hodin

11.8.2006 – pátek / 19 hodin

8.9.2006 – pátek / 19 hodin

6.10.2006 – pátek / 19 hodin

17.11.2006 – pátek / 19 hodin

15.12.2006 – pátek / 19 hodin

Místo schůzí VV JODN je Obecní úřad Pačejov – nádraží (přízemí vlevo).

Členové výkonného výboru jsou tímto obeznámeni s termíny schůzí na celý rok 2006, proto nebude již jiné pozvání v průběhu roku zasíláno.

Poslední plánovaná schůze VV v roce 2005 – 30.prosince - je usnesením VV ze dne 2.12.2005  zrušena!!!

Chápeme, že v průběhu roku má každý z nás mnoho práce. Již delší dobu se bohužel scházíme jen v nepatrném počtu, proto Vás, kteří nechodíte pravidelně, prosíme o účast v pátek 6.1. 2006, kdy budeme projednávat plán činnosti na rok 2006. Účast na této schůzi je opravdu nutná, prosím, zadejte si do diáře.  

Přejeme všem krásné a klidné Vánoce, v novém roce hodně zdraví a nezájem SÚRAO o kraj Pošumaví!

                                                                    

Na základě pověření VV ze dne 2.12.2006 vypracoval: F.Kába

Zápisy ze zasedání Shromážďění členů

SC001
 

Zápisy ze schůzí výkonného výboru sdružení

VV001

VV002

VV003

VV004

VV005

VV006

VVOS

VV1_2006

 

 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 2. 2. 2003