Lokalita
 
Domů
Lokalita
Připravované akce
Stanovy sdružení
Shromáždění členů
Přihláška
Kontakt
Sponzoři sdružení
Odkazy
Kniha návštěv

 

Předpokládaná lokalita úložiště jaderného odpadu

Využijte galerii fotografií k bližšímu seznámení se s lokalitou úložiště.

Chanovice, Pačejov a Velký Bor jsou obce na jihozápadě Čech , které vymezují okraj lokality pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Celá oblast je v pošumavské kopcovité krajině, poskládané z hustých lesů, rybníků, luk a polí. První písemné záznamy o jednom ze sídel lokality se datují již v roce 1283(Velký Bor). Další písemné zprávy pochází z dob o několik desítek let později například 1352 – Chanovice, 1366 – Defurovy Lažany atd.

Kraj byl v nedávné minulosti proslulý těžbou kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Dnešní obyvatelstvo pracuje převážně v zemědělství (VOD – Velký Bor) a v dřevozpracujícím průmyslu (HAAS – Fertigbau, Chanovice), nepodstatná část občanů dojíždí za zaměstnáním do nedalekých Horažďovic,kde se nachází řada velkých podniků.

 Krásna a nepoškozená krajina,se zdravým životním prostředím,s nepříliš vzdálenými ¨historickými památkami počínaje například hradem Rabí,a konče třeba početnými drobnými stavbami lidové architektury , zasazená do Šumavského podhůří ,je vyhledávanou oblastí pro rekreační účely. Děti z Teplicka si právě tento kraj vybraly již před více než 20-ti lety, pro konání každoročního letního ozdravného tábora u rybníka „Bažku“ (v místě je předpokládaný střed lokality pro vybudování HUJO).

Obec Chanovice se stala se svým skanzenem lidového stavitelství společně s nově zrekonstruovaným zámeckým areálem centrem kulturního dění v celé oblasti.

Na druhé straně lokality se nachází Pačejov, který je činorodý například v oblasti motoristického sportu,místní AMK pořádá řadu zajímavých podniků na vrcholné republikové, ale i evropské úrovni.

Zkrátka je to kraj lidí,kteří si naprosto jednoznačně definují,jakým směrem se bude jejich kraj profilovat.A cestou jaderného úložiště to určitě nebude!!! Zcela jednoznačně se domníváme, že tato krajina s panenskou přírodou si nezaslouží úděl, stát se jaderným úložištěm .Výše zmíněné pozitivní atributy našeho kraje budeme bránit společně se všemi občany, kterým Pošumaví, tak jako nám silně přirostlo k srdci.

 

Lokalita

Pravděpodobná lokalita ůložiště je označena v modrém rámu.

Defurovy Lažany

Letecký snímek

Chanovice

Letecký snímek

 

 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 11. 12. 2003